สักการะพระมงคลเทพมุนี

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2562

สักการะพระมงคลเทพมุนี
พระ..มงคล เทพมุนี ศรีสาวก
มงคล..ยก ชูชาติ พุทธศาสนา
เทพ..มนุษย์ เลื่อมใส ไหว้วันทา
มุนี..โรจน์ โชติวิชชา ธรรมกาย
เป็นพระจริง..พระแท้..แน่ยิ่งนัก
แจ้งประจักษ์ คุณธรรม เลิศล้ำฉาย
สร้างคุณู ปการชาติ ศาสน์มากมาย
น้อมถวาย บูชาท่าน นิรันดร์กาลฯ
๒๗ กันยาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.013902632395426 Mins