ความลำบากสร้างคน

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2547

ความเพียรเป็นอริแล้ว                                    เป็นมิตร

คร้านเกียจเป็นเพื่อนสนิท                                  ร่วมไร้
 

วิชาเฉกยาติด                                                  ขมขื่น
 

ประมาทเหมือนดับไต้                            ชั่วร้ายฤาเห็น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร