พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2563

 Total Execution Time: 0.020183634757996 Mins