พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2563

 Total Execution Time: 0.018628668785095 Mins