พิธีตักบาตร ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2563

 Total Execution Time: 0.0052104155222575 Mins