ระงับเวรด้วยขันติ

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2547

 

 

เสนาแม้หมู่ใหญ่ พร้อมด้วยพระราชารบอยู่

ไม่พึงได้ประโยชน์ที่สัตบุรุษผู้มีขันติพึงได้
( เพราะว่า ) เวรทั้งหลายของผู้มีขันติเป็นกำลัง ย่อมสงบระงับ ประเสริฐกว่า

 

ขุ . ชา . จต ? ตาฬีส . ๒๗ / ๕๓๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร