พิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น ในวันมหาปูชนียาจารย์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2564

พิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น

ในวันมหาปูชนียาจารย์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ วัดพระธรรมกาย

ร่วมอนุโมทนาบุญทาง Online ผ่าน Application Zoom

002%20%282%29.jpg003%20%281%29.jpg004%20%281%29.jpg005%20%281%29.jpg006%20%281%29.jpg007%20%281%29.jpg011%20%281%29.jpg012%20%281%29.jpg013%20%281%29.jpg014%20%281%29.jpg015%20%281%29.jpg017%20%281%29.jpg018%20%281%29.jpg019%20%281%29.jpg021%20%281%29.jpg022%20%281%29.jpg023%20%281%29.jpg024%20%281%29.jpg025%20%281%29.jpg026%20%281%29.jpg029%20%281%29.jpg030%20%281%29.jpg031%20%281%29.jpg033%20%281%29.jpg034%20%281%29.jpg035%20%281%29.jpg036%20%281%29.jpg037%20%281%29.jpg038%20%281%29.jpg039%20%281%29.jpg040%20%281%29.jpg041%20%281%29.jpg042%20%281%29.jpg043%20%281%29.jpg044%20%281%29.jpg045%20%281%29.jpg046%20%281%29.jpg047%20%281%29.jpg048%20%281%29.jpg049%20%281%29.jpg050%20%281%29.jpg051%20%281%29.jpg052%20%281%29.jpg053%20%281%29.jpg054%20%281%29.jpg055%20%281%29.jpg056%20%281%29.jpg057%20%281%29.jpg058%20%281%29.jpg059%20%281%29.jpg060%20%281%29.jpg061%20%281%29.jpg062%20%281%29.jpg063%20%281%29.jpg064%20%281%29.jpg065%20%281%29.jpg067%20%281%29.jpg068%20%281%29.jpg069%20%281%29.jpg073%20%281%29.jpg074%20%281%29.jpg076%20%281%29.jpg077%20%281%29.jpg078%20%281%29.jpg079%20%281%29.jpg080%20%281%29.jpg081%20%281%29.jpg082%20%281%29.jpg083%20%281%29.jpg084%20%281%29.jpg085%20%281%29.jpg086%20%281%29.jpg088%20%281%29.jpg089%20%281%29.jpg090%20%281%29.jpg091%20%281%29.jpg092%20%281%29.jpg093%20%281%29.jpg094%20%281%29.jpg095%20%281%29.jpg096%20%281%29.jpg098%20%281%29.jpg099%20%281%29.jpg100%20%281%29.jpg101%20%281%29.jpg103%20%281%29.jpg104%20%281%29.jpg105%20%281%29.jpg110%20%281%29.jpg111%20%281%29.jpg112%20%281%29.jpg113%20%281%29.jpg114%20%281%29.jpg115%20%281%29.jpg116%20%281%29.jpg117%20%281%29.jpg118%20%281%29.jpg119%20%281%29.jpg120%20%281%29.jpg121%20%281%29.jpg122%20%281%29.jpg123%20%281%29.jpg124%20%281%29.jpg125%20%281%29.jpg126%20%281%29.jpg127%20%281%29.jpg128%20%281%29.jpg129%20%281%29.jpg132%20%281%29.jpg133%20%281%29.jpg134%20%281%29.jpg135%20%281%29.jpg136%20%281%29.jpg137%20%281%29.jpg138%20%281%29.jpg139%20%281%29.jpg140%20%281%29.jpg141%20%281%29.jpg142%20%281%29.jpg143%20%281%29.jpg144%20%281%29.jpg145%20%281%29.jpg146%20%281%29.jpg146.jpg147%20%281%29.jpg147.jpg148%20%281%29.jpg148.jpg149%20%281%29.jpg149.jpg152%20%281%29.jpg153%20%281%29.jpg154%20%281%29.jpg155%20%281%29.jpg156%20%281%29.jpg157%20%281%29.jpg158%20%281%29.jpg160%20%281%29.jpg161%20%281%29.jpg162%20%281%29.jpg163%20%281%29.jpg164%20%281%29.jpg165%20%281%29.jpg166%20%281%29.jpg167%20%281%29.jpg168%20%281%29.jpg169%20%281%29.jpg170%20%281%29.jpg171%20%281%29.jpg172%20%281%29.jpg173%20%281%29.jpg175%20%281%29.jpg176%20%281%29.jpg178%20%281%29.jpg181%20%281%29.jpg182%20%281%29.jpg183%20%281%29.jpg184%20%281%29.jpg185%20%281%29.jpg186%20%281%29.jpg187%20%281%29.jpg188%20%281%29.jpg189%20%281%29.jpg190%20%281%29.jpg193%20%281%29.jpg194%20%281%29.jpg195%20%281%29.jpg196%20%281%29.jpg197%20%281%29.jpg198%20%281%29.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012838999430339 Mins