หุ่นสุขี

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2547

 

ยามมีเรื่อง      วุ่นวาย      ระคายหู

ตรึกตรองดู      นิ่งไว้      ได้สุขี 

ทำตัวเหมือน      หุ่นปั้น      มั่นคงดี 

        จะไม่มี      เรื่องวุ่น      ให้ขุ่นใจฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร