ปลิโพธ

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2547

 

 

 ปลิโพธ แปลว่า เครื่องรบกวน เครื่องผูกพันหน่วงเหนี่ยว เครื่องกีดขวาง ห่วงผูกพัน

 

           ปลิโพธ หมายถึงความห่วงกังวล ความห่วงใยอันเป็นเหตุให้เกิดความลังเลพะวักพะวนไม่ปลอดโปร่งใจ ไม่อาจละจากไปได้ เป็นอุปสรรคทั้งในการทำงานและการบำเพ็ญกรรมฐาน

ปลิโพธ ห่วงผูกพันที่สำคัญมี ๑๐ อย่าง คือ

๑. ที่อยู่อาศัย      ๒. ตระกูล      ๓. ลาภสักการะ       ๔. หมู่คณะ       ๕. หน้าที่การงาน     ๖. การเดินทาง ๗. ญาติพี่น้อง    ๘. ความเจ็บไข้      ๙. การศึกษา    ๑๐. ฤทธิ์ที่ได้แล้ว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร