ใจที่จะเข้าถึงธรรม

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2565

m612x918%20%2810%29.jpg

ใจที่จะเข้าถึงธรรม
ต้องใจสบาย  เบิกบาน  แช่มชื่น
และใจจะสบายได้...
ต้องนึกถึงแต่เรื่องบุญ
เรื่องธรรมะ  เรื่องความดี
และไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลย

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00083608229955037 Mins