ธชี ตาชี

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2547

 

ธชี หมายถึงพราหมณ์ นักบวช เช่น ธชีชูชก ก็คือพราหมณ์ชื่อชูชก

ธชี เป็นชื่อเรียกนักบวชชาย หากเป็นนักบวชหญิงเรียกว่า แม่ชี

ธชี น่าจะมาจากคำว่า ท่านชี คือผู้ถือเพศนุ่งห่มขาวห่มขาว บางครั้งเรียกเพี้ยนไปว่า ตาชี เช่น ตาชีชูชก เพราะชูชกเป็นผู้เฒ่ารุ่นราวคราวตาหรือปู่ แต่ ปู่ชี ไม่มีเรียก มีแต่สำนวนว่า ตาเถนยายชี หรือ ตาเถรยายชี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร