ดวงบุญเปรียบดั่งดวงตะวัน

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2566

27-7-66-1-b.png

บทที่ ๔๔
ดวงบุญเปรียบดั่งดวงตะวัน

 

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้ผลที่น่าปรารถนาทั้งที่เป็นมนุษยสมบัติ...สวรรคสมบัติ... และนิพพานสมบัติ


                พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ กล่าวไว้ว่า บุญมีลักษณะเป็นดวงใส มีความสว่างอยู่ในตัว เกิดขึ้น ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ทุกครั้งเมื่อเราบำเพ็ญบุญ


                 ดวงบุญนี้จะชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อใจใสสว่าง จะพิจารณา ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง เป็นเหตุให้ประสพความสำเร็จในภารกิจหน้าที่การงานทั้งหลาย                  ท่านทานบดีทั้งหลาย ดวงตะวันที่ขึ้นจากขอบฟ้าในยามเช้า ส่องโลกนี้ให้สว่างไสว ให้สิ่งมีชีวิตก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วปลอดภัย ฉันใด


                 ดวงบุญอันสว่างไสว ซึ่งเกิดขึ้นจากการหมั่นให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ก็จะฉายแสงขับความมืดอันเกิดจากอวิชชา คือ ความไม่รู้ ให้มลายหายไป ทำให้ความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้ถูกต้อง ส่องหนทางสายกลางให้สว่างไสว นำชนทั้งหลาย ก้าวเดินไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานได้รวดเร็วปลอดภัย ฉันนั้น

 

1นิธิกัณฑ์ มก. ๓๙/๓๐๒, มา. ๒๕/๑๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014411330223083 Mins