เราคือผู้ออกแบบชีวิต

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2566

28-8-66-1-b.jpg

บทที่ ๖๖
เราคือผู้ออกแบบชีวิต


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เรามีกรรมเป็นของตน1 มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น


               พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เคยให้โอวาทไว้ว่า เราคือผู้ออกแบบชีวิตในสังสารวัฏ จะให้ชีวิตเป็นอย่างไร ภพต่อไปจะยากจน เป็นชนชั้นกลาง หรือเป็นชนชั้นสูง เราออกแบบชีวิตชาตินี้ได้ สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นได้ เพราะเราสั่งสมบุญอย่างเดียวเท่านั้น บุญจะไปปรุงแต่งทุกอย่าง ฉะนั้นต้องจำไว้ว่า เราคือผู้ออกแบบชีวิต ไม่ใช่พรหมลิขิต ไม่ใช่ฟ้าลิขิต ไม่ใช่ใครลิขิต


             ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญกุศล ด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ได้ชื่อว่ามาออกแบบชีวิต อันจะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จทั้งปวง.

 

1จูฬกัมมวิภังคสูตร มก. ๒๓/๕๑, มจ. ๑๔/๓๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0056915998458862 Mins