ถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกต้อง

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2567

7-6-67--1.jpg

ถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกต้อง
ดูเหมือนช้าแต่มันจะเร็ว
แม้ว่าไม่มีทางลัดอื่นก็ตาม
แต่ถ้าเราทำถูกต้อง ถูกวิธีการแล้ว
มันก็จะลัดของมันไปเอง
คือย่นระยะเวลาไปเอง
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

7-6-67--2.jpg

การเริ่มต้นที่ยังถูกไม่สมบูรณ์นั้น
มันดีตอนแรก แต่ระยะไกล ๆ
มันไม่ไปไหน จะทำให้เราเบื่อการนั่ง
แล้วพลอยไม่ค่อยเชื่อว่า
คนอื่นเขาเข้าถึงกันยังไง
เขาไปเห็นกันยังไง มันจะไม่เชื่อนะ
ดูเหมือนเร็ว....แต่ช้า
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

7-6-67--3.jpg

สังเกต คือเวลาเลิกนั่งสมาธิแล้ว
ให้หมั่นสังเกตว่า
เราทำถูกหลักวิชชาไหม
ถ้าไม่ถูกก็ปรับปรุงแก้ไข
ถ้าถูกก็ทำให้เจริญขึ้น
คล่องขึ้น ให้ชำนาญขึ้น
สักวันหนึ่งก็จะเป็นวันสว่างของเรา
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

7-6-67--4.jpg

ภาพที่เราเห็นนั้น
จะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่
ต้องสักแต่ว่าเห็น
หรือสักแต่ว่าดู สักแต่ว่ามอง
ให้ดูไปอย่างนั้นเอง
อย่าลืมคำนี้ แล้วก็ต้องให้ได้อย่างนี้ด้วย
คือ ดูไปอย่างนั้นเอง
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

7-6-67--5.jpg

“ถ้าเราภาวนาสัมมา อะระหัง ไปด้วย
รับบุญไปด้วย
ใจของเราก็จะเกาะเกี่ยวอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอด
แล้วตัวเราก็จะไม่เผลอสติ”
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-
จากหนังสือ “อ๊อกถ่อกว่า เหน่อเกอสิยา" เล่ม 2

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0050828496615092 Mins