หลวงพ่ออยากให้เป็นอย่างคุณยายฯ

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2567

10-6-67--1.jpg

หลวงพ่ออยากให้เป็นอย่างคุณยายฯ
คุณยายฯ ไม่ติดอะไรจริง ๆ ท่านไปเห็นความเป็นจริง
และหายสงสัยได้ด้วยตัวเอง
ถ้าเราไปถึงจุดนั้น เหมือนอย่างคุณยายฯ
เราก็จะไม่ติดอะไรเลย
เพราะคุณยายฯ รู้แจ้งในสังขารโลกแล้ว
หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคน
เป็นอย่างคุณยายฯ
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

10-6-67--2.jpg

ตอบขาด ตอบเกิน
ถ้านิ่งมันจะถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายใน
ความสุข แสงสว่าง ภาพ เห็นและรู้ เป็นขั้นเป็นตอน
ดูธรรมดา ๆ ก็จะรู้เห็นเรื่องราว
ภาษาประสบการณ์ มันจะพอดีกับภาพ
ถ้าตอบขาดหรือตอบเกินแสดงว่านิ่งไม่พอ
แต่มันก็จะมีจุดหนึ่งที่เรานิ่ง ๆ เข้าไปแล้วเราประมาท
ภาพที่เห็นจะปนความคิด จะตอบธรรมะ
เกิน Overload หรือตอบขาด
โดยที่เราไม่รู้ตัว
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

10-6-67--3.jpg

สิ่งที่พญามารกลัว
เราต้องรู้ว่าพญามารกลัวอะไร
พญามารกลัวกายมนุษย์ที่ไม่ติดข้องในอะไรเลย
กลัวกายมนุษย์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้รู้ภายใน
กลัวความสุข กลัวความบริสุทธิ์ นี้เป็นสิ่งที่พญามารกลัว
เขาถึงทำอะไรต่าง ๆ มาให้เราติด ติดในเรื่องราวต่าง ๆ
ดังนั้น ให้ลูกทำนิ่ง ๆ เฉย ๆ ให้เราเป็นทางผ่าน
เหมือนท่อน้ำ ให้เป็นทางผ่านของดวงธรรม
ขององค์พระธรรมกาย
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

10-6-67--4.jpg

ถ้ารู้จักตัวเองจริง
เราต้องรู้จักตัวเองว่า เรามาจากไหน
ทําไมเราต้องมานั่งอยู่ตรงนี้
ทําไมไม่ไปสนุกสนานเพลิดเพลินแบบชาวโลก
ถ้าเรารู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ รู้จักตัวเองได้จริง ๆ
เราจะเข้าใจและซาบซึ้งเลยว่า
ทําไมเราต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้
จะเข้าใจว่า มันต้องนั่ง
ไม่ต้องมีใครมาเคี่ยวเข็ญ มันจะอยากนั่งเอง
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

10-6-67--5.jpg

ของขวัญจากตรงกลาง
“ของขวัญที่ดีที่สุดที่จะถวายหลวงพ่อ คือ
การให้ของขวัญจากตรงกลาง
ด้วยการเห็นดวงธรรม เห็นองค์พระ
ชัดใสสว่าง มั่นคงตลอดเวลา
นี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุด
ที่จะถวายหลวงพ่อ”
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011464730898539 Mins