ญาติมิตร

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2547

 

 

มีญาติพี่น้องมาก เป็นการดี
เหมือนต้นไม้ที่เกิดในป่ารวมกันมากต้น
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว
ถึงจะใหญ่โตระดับเจ้าไพร
ก็ถูกลมพัดให้ล้มได้

 

รุกขธัมมชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๗๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร