การคบมิตร 3

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2546

 

 

เมื่อรู้ว่าใครเป็นอย่างเดียวกันตน
ทั้งทางความประพฤติ ทางสติปัญญา
และทางการศึกษา ก็ควรผูกไมตรีกับคนเช่นนั้นเข้าไว้ทีเดียว
เพราะการสังคมกับคนดีเช่นนั้น
มีแต่นำจะประโยชน์สุขมาให้

 

อินทสมานโคตตชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร