ความเห็นผิด

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2548

 

ความเห็นผิด

 

“ผู้เข้าใจสิ่งทีไม่เป็นสาระ
ว่าเป็นสาระ และเห็นสิ่งที่เป็นสาระ
ว่าไม่เป็นสาระ เขามีความดำริผิดเป็นโคจร
จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ”


 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๖

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร