คนมั่งมีเกียจคร้าน

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2548

 

 

“คนเกาะไม้ฟืนเล็กๆ
พึงจมลงในทะเลฉันใด
คนมั่งมีอาศัยความเกียจคร้าน
ก็ล่มจมฉันนั้น”


ขุ. เถร. ๒๕/๓๐๕

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร