คนมั่งมีเกียจคร้าน

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2548

 

 

“คนเกาะไม้ฟืนเล็กๆ
พึงจมลงในทะเลฉันใด
คนมั่งมีอาศัยความเกียจคร้าน
ก็ล่มจมฉันนั้น”


ขุ. เถร. ๒๕/๓๐๕