สัมปรายภพ

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2547

 

สัมปรายภพ แปลว่า ภพเป็นที่ไปในเบื้องหน้า เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมปรายิกภพ

 

          สัมปรายภพ หมายถึงภพหน้าชาติหน้าหรือโลกหน้าอันเป็นที่มนุษย์และสัตว์ไปเกิดใหม่ หลังจากตายไป มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า ปรโลก- โลกหน้า

 

สัมปรายภพ นิยมพูและเขียนพร้อมกับความหมายไปพร้อมกัน เช่น

 

“ ด้วยอำนาจบุญกุศลที่กระผมได้ทำในวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขในสัมปรายภพภายภาคหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเถิด”

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010039488474528 Mins