ผู้ขอ - ผู้ถูกขอ

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2546

 

ผู้ขอ ย่อมเป็นที่ไม่ชอบใจของผู้ถูกขอ
ผู้ถูกขอเล่า เมื่อไม่ให้ ก็ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ขอ

 

อัฎฐิเสนชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๓๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร