ความบริสุทธิ์

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2546

 

.....ทุกครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง ดำรงสติมั่นใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายตอนนั้นจิตเราจะเริ่มบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อใจหยุด

 

.....แม้ว่าเราจะปรารถนาเพียงใดก็ตามว่า ขอให้ข้าพเจ้า …มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ก็ได้แต่ขอถึงความบริสุทธิ์เท่านั้น ส่วนความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้น เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เท่านั้น

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร