แก่นพุทธศาสนา

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2546

 

 

.....ธรรมกาย..เป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าเข้าไปให้ถึง เป็นของเก่าดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา แต่นำมาเป่าฝุ่นใหม่ ไม่ใช่เป็นของใหม่หรือลัทธิใหม่ เป็นเพราะละเลยการศึกษา การปฏิบัติมานานจึงได้เลือนหายไป แต่สัจธรรม ก็คือสัจธรรม เป็นของจริงที่อยู่ภายใน ที่เราสามารถศึกษาได้ ค้นคว้าได้ สัมผัสได้ เข้าถึงได้ ด้วยกำลังแห่งความเพียรของเราในชีวิตนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร