คำพระ

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2546

.....คำพระ หมายถึง คำที่ใช้กับพระสงฆ์โดยเฉพาะ ถือว่าเป็นคำสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมที่ใช้มาแต่โบราณ เช่น

.....กิน, ดื่ม ใช้ว่า ฉัน

.....นอน ใช้ว่า จำวัด

.....อาบน้ำ ใช้ว่า สรงน้ำ

.....โกนหัว ใช้ว่า ปลงผม

.....จดหมาย ใช้ว่า ลิขิต

.....สึก ใช้ว่า ลาสิกขา

.....ให้ ใช้ว่า ถวาย

.....เชิญ ใช้ว่า นิมนต์ หรือ อาราธนา

.....ป่วย ใช้ว่า อาพาธ

.....ตาย ใช้ว่า มรณภาพ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0039907336235046 Mins