เดินทางไกล

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2546

 

 

.....เมื่อเดินทางไกล ให้นึกอาราธนาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ให้ปกปักรักษาพวกเราทุกคน ให้ปลอด ภัยในการเดินทางไปในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็ให้ได้รับการต้อนรับด้วยดี เหมือนเห็นพระผู้มีบุญมาโปรด หรือเหมือนกษัตริย์ เห็นแก้วจักรพรรดิลอยลงมาจากท้องฟ้า

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร