ทำวันนี้ให้ดี

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2546

 

....ใช้วันเวลาแห่งชีวิตให้เป็นประโยชน์ วันนี้เป็นวันของเรา แต่วันพรุ่งนี้ยังไม่แน่ เพราะฉะนั้น…ทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ ให้เป็นพระ เป็นเณร เป็นอุบาสก อุบาสิกาที่สมบูรณ์ โดยคิดว่า..หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เราจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร ที่จะไปสู่ปรโลก คิดอย่างนี้แล้วจะทำให้เราไม่ประมาท และจะมีกำลังใจในการสร้างความดี

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร