ธรรมเนียมของนักปราชญ์

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2546

 

 

การเลี้ยงชีพด้วยอาหารที่คนอื่นให้
ที่คนอื่นปรุงเสร็จแล้ว
นี้เป็นธรรมเนียมของนักปราชญ์

 

มหาชนกชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๒๘๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร