ผู้ที่ควรบูชา

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2549

 

 

“ผู้มีศรัทธา ประกอบด้วยศีล

เพียบพร้อมด้วยยศและโภคะ

จะไปสู่ถิ่นใดๆ ก็มีคนบูชาในถิ่นนั้นๆ”

 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร