สระบุรีรวมใจ

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2550

      คณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ชมรมสระบุรีร่มเย็น จัดพิธีทอดผ้าป่าช่วยเหลือ 266 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ และพิธีปล่อยปลาและสรรพสัตว์นับ 100,000 กว่าชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 75 พรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณท่าน้ำสถานีดับเพลิง จังหวัดสระบุรี โดยมีพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2550 และเพื่อร่วมกันสร้างขวัญ กำลังใจของพระภิกษุสงฆ์ใน 4

จังหวัดภาคใต้ ด้วยความรัก ความสามัคคี รวมถึงการแสดงความห่วงใยในพระภิกษุสามเณร ผู้อยู่รักษาพระพุทธศาสนา ผู้เป็นที่พึ่งเป็นขวัญกำลังใจในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร