กิจกรรมตักบาตรเทโว

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2550

     วัดภาวนานิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว และพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีสาธุชนมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิเป็นจำนวนกว่า 30 คนด้วยกัน

ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า พรรษาที่7 พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลาย เมื่อถึงวันออกพรรษา ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กลับคืนสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัสสะ โดยมีเทวดาและพรหมทั้งหลายแวดล้อมลงมาส่งเสด็จ ฝูงชนจำนวนมากก็ได้ไปคอยรับเสด็จ กระทำมหาบูชาเป็นการมโหฬาร พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม มีผู้บรรลุคุณวิเศษมากมาย ชาวพุทธในภายหลังได้ปรารภเหตุการณ์พิเศษครั้งนี้ทำบุญตักบาตรคราวใหญ่แด่พระสงฆ์ เป็นประเพณีนิยมสืบมา ดังปรากฏในประเทศไทย เรียกกันว่าตักบาตรเทโวโรหณะ หรือนิยมเรียกสั้นๆว่า ตักบาตรเทโว

จากนั้นคณะสงฆ์พร้อมทั้งสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย โดยผ่านสัญญาณช่อง DMC และประกอบพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ โดยจัดเคลื่อนขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐิน และประกอบพิธีต่างๆ ทุกขั้นตอนไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายจนเสร็จพิธี

อีกทั้งยังได้จัดพิธี “มุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ โดยมีพระมหาเถระ 20 พรรษา 1 รูป คือ พระมหาวิรัตน์ มณิกันโต เจ้าอาวาสวัดภาวนานิวเจอร์ซี และพระเถระอีก 3 รูป

ในงานบุญครั้งนี้สร้างความปีติ ให้แก่คณะสงฆ์และสาธุชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะต่างได้รับบุญกันอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่เช้าจนเสร็จพิธี อีกทั้งยังความปลาบปลื้มใจไปกับขบวนเจ้าภาพผู้ใจบุญกฐินที่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทยอีกด้วย