“วันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2551

“วันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”


            สำหรับ”วันครูวิชชาธรรมกาย”  ในปี พุทธศักราช  2551  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  14   กันยายน     นับเป็นเวลา  91 ปี   ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี   ผู้ค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำมาสั่งสอนเผยแผ่ได้อย่างกระจ่างชัดที่สุด   ด้วยคำสอนที่ว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เบื้องต้นจนเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน   ท่านได้เมตตาพากเพียรสอนการปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย จนมีผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย   เพื่อเป็นพยานในการเข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมาก     เป็นแบบอย่างของผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และยังเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกได้อย่างสูงส่งงดงาม
            ด้วยเหตุนี้  พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำฯ)  จึงได้รับการยกย่องเป็น "มหาปูชนียาจารย์" ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่   สมควรแก่การเคารพกราบไหว้บูชา    ตลอดจนประกาศคุณงามความดีของท่านให้ขจรขจายไปทั่วโลก โดยในวันศุกร์ที่ 10  ตุลาคม  พุทธศักราช  2551  ที่จะถึงนี้   เป็นวาระครบ 124  ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี เหล่าศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันแสดงความรัก ความกตัญญู น้อมบูชาพระคุณของท่านด้วยการหล่อรูปเหมือนของพระมงคลเทพมุนี     ด้วยทองคำแท้ขนาดเท่าครึ่ง   นำไปประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหาร พระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งการบังเกิดขึ้นของผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอันไม่มีประมาณ  สมควรแก่การบูชาคุณของท่านด้วยรูปหล่อทองคำอันล้ำค่า  เพื่อให้เหล่าศิษยานุศิษย์และชาวโลก ตลอดจนอนุชนรุ่นหลัง มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะรูปหล่อทองคำ และศึกษาประวัติชีวิตอันงดงามของท่าน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรม   เพื่อให้เข้าถึงสรณะที่แท้จริง   จนเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และนำพาชาวโลกทั้งหลายให้ได้พบความสุข อันจะเป็นทางมาของสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายใน ไปอีกนานนับพันปี
              เพื่อมารำลึกถึงพระคุณของท่าน   และร่วมเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นสามัคคีของเหล่าศิษยานุศิษย์  ช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ให้แผ่ขยายกว้างไกล    นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาใน       พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี   (หลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ)    ทั้งนี้ผู้มีบุญจากภายในและต่างประเทศทั่วโลกเป็นจำนวนมาก  พร้อมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ  สวมชุดสีขาว ๆ  สะอาด สว่าง   สง่างาม    มาร่วมงานบุญด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา    กลั่นกาย  วาจา  ใจ  ให้สะอาดบริสุทธิ์    รับฟังพระธรรมเทศนา    สร้างมหาทานบารมี  

             พิธีเริ่มขึ้นที่ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี ในเวลา 09.30 น. ร่วมกันสวดมนต์ – ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  10.45 น. ท่านประธานสงฆ์กล่าวนำศิษยานุศิษย์ “บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”   11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน   ตามด้วยในภาคบ่าย  เวลา 13.30 น. พร้อมเพรียงกันร่วมอัญเชิญองค์ต้นแบบรูปเหมือน  พระมงคลเทพมุนี (สด จันทฺสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย -นั่งสมาธิ - ประกอบพิธีประดิษฐานแผ่นทอง   เสร็จพิธีเวลา  16.10 น.