หนึ่งคิดกลบพันคุณ

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2549

 

เทพาพันเทพเรื้อง                         ฤทธิรงค์

บ่เท่าพระอินทร์องค์                           หนึ่งได้

คุณพันหนึ่งดำรง                ความชอบ ไว้นา

มีโทษอันหนึ่งไซร์                     กลบพันคุณ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร