เดินสวนกระแส

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2554

 

        การที่จะเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายในนั้น...
เป็นการเดินสวนกระแสกิเลส กระแสแห่งความทุกข์ทรมาน
เพราะฉะนั้น จงมีความสุขและสนุกสนานกับการสวนกระแส
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้กาย วาจา ใจของเราเศร้าหมอง ให้มีความสุข
สนุกกับสิ่งนี้ที่จะเอาชนะกิเลส เพราะนี่เป็นหน้าที่ เป็นอาชีพของเรา

 

         รักษาใจของเราอย่าให้อ่อนแอหรือตกต่ำลงไป...
ด้วยการหมั่นตรวจตรา กาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์อยู่เสมอ
เมื่อใจยิ่งบริสุทธิ์ ก็ยิ่งมีความสุข ยิ่งมีความสุขก็ยิ่งมีกำลังใจ
ในการสร้างความดีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

          ถ้ากำลังใจของเราตก...
เป็นเครื่องวัดว่า กาย วาจา ใจของเราไม่บริสุทธิ์
มีบางสิ่งที่เข้ามาบังคับบัญชาอยู่ในกาย วาจา ใจของเรา
ถึงตอนนี้ก็ต้องรีบแก้ไข ต้องเอาชนะให้ได้ ให้มีความสุข
สนุกกับการทวนกระแสกิเลส กระทั่งเกิดเป็นความคุ้นเคย และก็ชิน
จนเป็นจริตอัธยาศัยพื้นฐานจิตใจของเราที่มั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป
ระลึกไว้เสมอว่า กาย วาจา ใจ ที่บริสุทธิ์ เท่านั้น
ถึงจะรองรับความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

 

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐