ความเคารพ

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2554

 

      ต้องมีความเคารพครูบาอาจารย์ มีครูบาอาจารย์อยู่ในใจ
นึกถึงสิ่งที่ท่านทุ่มเทเสียสละเพื่อเรา

 

      เรามีโอกาสมีวันนี้เพราะท่านสร้างวัดให้เราอยู่
ให้โอกาสเราในทุกสิ่งทุกอย่าง และให้นึกถึงมโนปณิธานของท่าน

 

ดังนั้น เราต้องทดแทนคุณท่าน ตั้งใจฝึกตัว ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดี

 

     และนอกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้ว พระอาจารย์
พระพี่เลี้ยงทั้งหมด ก็ต้องมีความเคารพเชื่อฟังท่านด้วยเช่นกัน

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร