พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่า โลกุตตรธรรม ที่สามารถใช้ เป็นที่พึ่งในการกำจัดทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดนั้น
...อ่านต่อ
คำว่า เมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาให้เขามีความสุข แผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า
...อ่านต่อ
กว่าพระบรมโพธิสัตว์ จะทรงบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้ง 30 ทัศ ต้องใช้เวลายาวนานถึง 20 อสงไขยกับแสนมหากัป ชาติสุดท้ายมาเสวยชาติเป็นพระเวสสันดร...
...อ่านต่อ
"จะทนทุกข์ไปทำไม ในเมื่อคุณสามารถลิขิตชีวิตตนเองได้ เพียงเปลี่ยนวิธีคิด ลองมองโลกในอีกมุมที่ต่างไป ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต คุณอาจได้คำตอบว่า ความสุขนั้นหาได้ง่ายๆ ถ้าคุณคิดได้และคิดเป็น"
...อ่านต่อ
ทำไมเราต้องบวช บวชแล้วได้อะไร เพื่อใคร สุดท้ายแล้วใครจะได้ประโยชน์มากที่สุด มาหาคำตอบได้ใน คำถาม "ชวนให้บวช"
...อ่านต่อ
แม้ว่าช่วงนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่า ผลการปฏิบัติธรรม ยังไม่เกิดขึ้นชัดเจน คือยังไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
...อ่านต่อ
แล้วบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ที่ติดมาข้ามชาติ เราจะแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเอง
...อ่านต่อ
คืนนั้นฝนตก อากาศหนาวเย็นเหลือเกิน ขณะที่ฉันกำลังยืนรอรถประจำทางอยู่คนเดียว
...อ่านต่อ
การบวชเป็นพระแท้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ บุญบวชจึงเป็นสุดยอดแห่งบุญที่มีอานุภาพมหาศาล
...อ่านต่อ
เมื่อเราทำความดีใดๆ หากมีอุปสรรค ไม่ได้รับการสนับสนุน หรือโดนขัดขวางรังแก
...อ่านต่อ
"ใจของเราเป็นของละเอียด ไม่ใช่ของหยาบ ถึงแม้ใจเราจะไม่วอกแวก ไปไหนต่อไหนแล้วก็ตาม แต่หากจะบังคับให้ หยุดทันทีก็ยังลำบาก
...อ่านต่อ
พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อแสวงหาหนทางพระนิพพาน เช่นเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน
...อ่านต่อ
หลายๆสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้ แต่บุญนั้นสามารถออกแบบชีวิตเราได้ทั้งภพชาตินี้และชาติหน้า เราควรสั่งสมบุญทุกวัน การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
...อ่านต่อ
การที่เราจะแก้ไขนิสัยไม่ดีแต่ละอย่างให้หมดได้ ไม่ใช่สิบชาติ ร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แต่อีกกี่ล้านชาติยังไม่รู้ถ้าไม่เตรียมเสบียงให้พอ
...อ่านต่อ
ก่อนอื่น หลวงพ่อ ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะ ในฐานะที่พวกเราได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหาร บำรุงวัด บำรุงพระศาสนา ในวันนี้ด้วยนะ
...อ่านต่อ
คนเราแต่ละคน ตราบใดยังไม่หมดกิเลส สิ่งแวดล้อมรอบตัวมีอิทธิพลอย่างมาก
...อ่านต่อ
สิ่งที่ต้องระวัง คือ ทุกอย่างในดีมีเสีย ในเสียมีดี เรื่องการศึกษาก็มีจุดอ่อนเหมือนกัน
...อ่านต่อ
ถ้ามีกัลยาณมิตรตั้งแต่ต้นจะไม่มีคำว่าเสียดาย พวกเราเองตอนนี้กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่
...อ่านต่อ
เรากำลังศึกษาเล่าเรียน ถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญของพระศาสนาต่อไปในอนาคต
...อ่านต่อ
บางคนสงสัยว่า พระนิสิตสถาบันธรรมกาย มานั่งศึกษาเล่าเรียนทำไม
...อ่านต่อ
การที่เรามาบวชอยู่อย่างนี้ยิ่งสามารถดูแลที่บ้านได้มากกว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร