เกิดมาเพื่อค้นหาธรรมะ

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2546

 

.....ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายชีวิต จึงได้ใช้ชีวิตไปอย่างสะเปะสะปะ ไม่มีสาระแก่นสาร ไม่มีจุดหมายปลายทาง แต่มีเพียงจำนวนน้อย ที่ได้ใช้วันเวลาไปกับการสร้างบารมีสมกับที่เกิดมาสร้างบารมี เราเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันเรื่อยไป เพราะเราจะต้องเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

 

....การที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้นั้นต้องมีบุญมากๆ ต้องทำที่สุดแห่งบุญ ไม่ว่าจะเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการก็ดี ๑๐ ประการก็ดี บารมี ๓๐ ทัศก็ดี ต้องสร้างอย่างอุกฤษฏ์เป็นที่สุดของทุกบารมี จึงจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ หลายท่านในที่นี้ได้มาสร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์ เวลาปกติก็ปฏิบัติธรรมกันที่บ้าน ทุกวันอาทิตย์ก็มาปฏิบัติธรรมกันที่นี่ไม่เคยขาด ให้มีความปีติยินดี ภาคภูมิใจในตัวเองเอาไว้ให้ดีนะลูกนะ เมื่อใช้วันเวลาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย อย่างมีคุณค่า ได้สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่
ยามใดที่บุญให้ผล ยามนั้นจะมีความปีติยินดีในสิ่งที่เราได้ประกอบเหตุดีเอาไว้ เพราะฉะนั้น ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่ง ที่ลูกทุกคนยอดนักสร้างบารมีได้ใช้วันเวลาในการทำความดีครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งทาน ทั้งศีล ทั้งภาวนา และบุญที่อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ อีกทั้งบารมี ๑๐ ทัศในวันนี้ ให้เราได้ปลื้มใจในสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ บุญนี้ก็จะติดอยู่ในกลางกาย เป็นดวงบุญใสๆ สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน หรือยิ่งกว่านั้น

 

.....บุญจะส่งผลให้เรามีแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เยี่ยงอย่างพระบรมโพธิสัตว์ในกาลก่อนที่ท่านได้ทำเอาไว้ แล้วบุญนี้ไม่มีใครแย่งชิงเอาจากตัวของเราไปได้ จะส่งผลให้เรามีความสุขไปทุกภพทุกชาติ โดยเฉพาะตอนใกล้จะละโลก ซึ่งก็เป็นตอนที่มีความสำคัญมาก ไม่มีใครช่วยเราได้ และในวันนั้นความดีที่เราทำไว้ จะเป็นบทสรุปของชีวิต เป็นงบดุลชีวิตของเรา จะมาปรากฏให้เราเห็นว่า อาจิณกรรม ความดีที่เราทำอย่างสม่ำเสมอนั้น เป็นอย่างไร จะมาฉายให้เราเห็น เห็นในวันนั้นด้วยตัวของเราเอง เห็นอยู่คนเดียว เราจะเห็นได้ชัดเจน ความปีติยินดีในวันนั้นจะกลบความหวาดหวั่นในมรณภัย จะทำลายกำแพงแห่งความกลัวตายของมัจจุราช จะมีแต่ความชื่นบาน แม้สังขารจะถูกทำลายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ แต่ใจนั้นชื่นบาน เห็นภาพแห่งความดีปรากฏอยู่ หน้าตาของเราจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส และจากโลกนี้ไปด้วยชัยชนะ เป็นที่ยินดีต้อนรับของเทวดาทุกชั้น ที่เขาจะมาเชิญชวนเรา เราได้ไปอยู่ในชั้นของเขา เขาอยากต้อนรับผู้มีบุญอย่างพวกเรา ที่ได้ใช้วันเวลาในการสร้างบารมีอยู่นี้ รัศมีแห่งความดีไปสว่างจับตาจับใจชาวสวรรค์ เป็นที่สรรเสริญของผู้รู้ของเทวดาทั้งปวง

 

.....เราเกิดมาสร้างบารมี แล้วบารมีที่สำคัญที่สุด คือการทำหยุดทำนิ่ง การหยุดนิ่งจะทำให้ตัวเราเข้าถึงพระธรรมกาย พอเข้าถึงพระธรรมกายได้ เราก็จะปิดประตูอบายภูมิ มีความสุขในปัจจุบันทันทีที่ได้เข้าถึง สุขอย่างพูดไม่ออก บอกไม่ถูกทีเดียว ปลื้มอกปลื้มใจ

 

.....ในสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีบุคคลที่เข้าถึงพระธรรมกาย คือ พระ ๓๐ รูป และฝ่ายหญิง ๓๐ คน ยังทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะ แล้วถ้าทุกคนทั้งสภาขนาดนี้เข้าถึงพระธรรมกาย ธรรมกาย effect จะเกิดขึ้นทันที สิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นในต้อนต้นกัปก็จะหวนคืนมา ในยุคที่มนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจ เจอกันบนหนทางที่ไหนก็ถามกันแต่เรื่องศีลเรื่องธรรม แทนเรื่องยาม้า ยาบ้า ถามว่ารักษาศีลบริบูรณ์ไหม ปฏิบัติธรรมทุกวันหรือเปล่า เธอมีประสบการณ์ภายในเป็นอย่างไร

 

.....ยุคนั้นจะเป็นยุคที่มนุษย์มีความเจริญทางจิตใจสูงสุด เพราะฉะนั้นอายุยืน ผิวพรรณวรรณะผ่องใส ฝนตกต้องตามฤดูกาล อาหารมีรสโอชา ประชาชนมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทั้งนั้น ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรม ๕ ประการเกิดขึ้นแก่มนุษย์ ในยุคที่มีความเจริญทางจิตใจสูงสุด