โทษของการผิดศีล ๕ ข้อที่ ๕

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2554

ผิดศีลข้อ ๕
ดื่มน้ำเมา


โทษด้านสุขภาพ
- เป็นที่มาแห่งโรคพิษสุราเรื้อรัง มะเร็งตับ ตับวาย ตับล้มเหลว ตับอักเสบ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ไม่สง่างาม
- ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
- บั่นทอนพละกำลังและสติปัญญา ฯลฯ

โทษปัจจุบัน
- เสียทรัยพ์โดยไม่จำเป็น
- เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท
- เป็นเหตุให้ประพฤติมารยาทที่น่าอดสู
- เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง
- เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่บุตรหลาน
- หามิตรแท้ไม่ได้บางประเทศ ฯลฯ

โทษด้านกฎหมาย
- ม.๓๗๘ เสพย์สุราหรือสิ่งมึนเมาจนเป็นเหตุให้เมาประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

โทษข้ามชาติ
- ย่อมเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต
- เป็นผู้มีสิตไม่สมประกอบ
- เป็นคนโง่เขลา
- เป็นคนบ้าใบ้ มัวหลงหใล ฯลฯ