นินทากาเล

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2549

 

อากาศหฤโหดร้าย                 คือกา

สัตว์สี่ตีนคือลา               โหดแท้

นักพรตมักโกรธา                    หฤโหด

ร้ายกว่าร้ายนั้นแล้              แต่ผู้นินทา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร