ทำบุญเท่ากัน แต่ได้บุญไม่เท่ากัน

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2555

 

คำถาม:

สมมติว่าในกรณีคนมีเงินหนึ่งล้านบาท แล้วตัดใจทำบุญหนึ่งล้านบาท กับกรณีคนมีเงินหนึ่งร้อยล้านบาท ตัดใจทำบุญหนึ่งล้านบาทเหมือนกัน มีปีติในการทำบุญสุดๆ เท่ากัน จะได้บุญแตกต่างมากน้อยกว่ากันอย่างไร


ที่นี่มีคำตอบ:

ได้บุญเท่ากัน แต่คนมีเงินหนึ่งเอ็มตัดใจทำบุญหนึ่งเอ็ม มักจะมีปีติมากกว่า เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากกว่า เพราะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

ตอนเริ่มทำ มีความยินดีเท่ากัน แต่คนที่มีหนึ่งเอ็ม ทำหนึ่งเอ็ม จะมีปีติมากกว่า ปีติจนน้ำหูน้ำตาไหล นึกทีไรก็ปลื้ม นึกร้อยครั้งเท่าๆกัน แต่ปลื้มไม่เท่ากัน เพราะอีกคนยังมีอีกตั้งเก้าสิบเก้าเอ็ม กับอีกคนเงินหมดแล้ว ล้วงไปในกระเป๋ามีแต่อากาศ ปีตินึกตามหลังจะต่างกัน บุญที่ได้ก็ไม่เท่ากัน จะต่างกันตรงนี้

ทีนี้เวลาบุญส่งผล ถ้าปีติเท่ากัน บุญก็ส่งผลเท่ากัน แต่ถ้าปีติมากกว่ากันปลื้มมากกว่ากัน เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากกว่า เวลาบุญส่งผลจะเร็วกว่า ต่างกันตรงช้ากับเร็ว แต่ถ้าตามระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆมากกว่ากัน ก็จะส่งผลตามจำนวนชาติที่เกิดใหม่มากขึ้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีโอกาสนึกได้มากกว่ากัน คือ คนที่ทำบุญด้วยชีวิต จะแตกต่างกันตรงนี้ 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ เรื่องแปลกแต่จริง
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 Total Execution Time: 0.001483150323232 Mins