สนับสนุนการศึกษา

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

บุญใดทำให้ลูกประสบความสำเร็จด้านการเรียน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงด็อกเตอร์ และสามารถทำกิจกรรม อีกทั้งยังมาวัดได้โดยที่ผลการเรียนดีด้วย

บุญใดทำให้ลูกได้รับทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนจากคณาจารย์ต่างๆ จนประสบความสำเร็จในด้านการทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย

ลูกควรจะทำอย่างไร เพื่อจะได้มีคุณสมบัติเช่นนี้ในชาติต่อๆ ไปครับ

 


 

ที่นี่มีคำตอบ:

ลูกประสบความสำเร็จในเรื่องเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งจบด็อกเตอร์ เพราะในอดีต ลูกเป็นคนรักการศึกษาหาความรู้ ชอบเข้าหาบัณฑิต และสั่งสมบุญปัญญาบารมีมามาก จึงทำให้เป็นคนฉลาด มีปัญญา สามารถแบ่งเวลาทำกิจกรรม และมาวัดได้โดยที่การศึกษาก็อยู่ในระดับดีเยี่ยมมาตลอด

ลูกมีบุญสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่ลูกหลานและบริวาร ให้ได้เล่าเรียนมาในอดีต ดังนั้นปัจจุบันจึงทำให้ได้รับการสนับสนุนในด้านการศึกษา อีกทั้งเคยเป็นครูที่สนับสนุนการศึกษาแก่ศิษย์ และเป็นราช-บัณฑิตที่ไม่หวงวิชา ชอบถ่ายทอดความรู้ คือ วิทยาทานอย่างเต็มที่แก่ศิษย์ทุกคน

เพราะฉะนั้น ลูกก็เลยรวยความรู้ มีปัญญา และได้รับการสนับสนุนในการศึกษาและการทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย

ดังนั้น ชาตินี้ให้ทำแบบเดิมอีก คือ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์โดยไม่หวงวิชา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘