อาสาสมัครช่วยงานวัด

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

บุญจากการที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัดอยู่เป็นประจำ จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ:

บุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัด จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะทำให้เป็นผู้มีพรรคพวกเพื่อนพ้องมาก จะได้อยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์ และจะมีส่วนในบุญของทุกคนที่มาทำบุญที่วัด ทำให้มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติติดตัวไป อีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์ เป็นต้นที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๙ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๔๙