สะสมวัตถุมงคล

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

เป็นเพราะกรรมอะไร สามีของลูกจึงชอบไปหาพระเกจิอาจารย์ดังๆ ชอบเช่าวัตถุมงคลมาเก็บไว้เยอะๆ และวัตถุมงคลเหล่านั้นช่วยให้ชีวิตของลูกดีขึ้นจริงหรือไม่คะ

 


 

ที่นี่มีคำตอบ:

สามีมีความชอบส่วนตัว ที่ชอบไปหาพระเกจิอาจารย์เพื่อขอวัตถุมงคล พอได้มาแล้วสบายใจ แล้วก็เก็บสะสมเอาไว้จำนวนมาก ก็เป็นเรื่องของคนใจบุญ และมีอัธยาศัยชอบอย่างนี้ติดข้ามชาติมา

วัตถุมงคลนั้นก็ช่วยให้สบายใจขึ้น ส่วนหลักก็คือบุญที่เรากระทำผ่านมา และการกระทำในปัจจุบันของเรา ถ้าทำความดีด้วย มีบุญเก่าด้วย ชีวิตก็รุ่งเรือง

มงคลจะเกิดขึ้นได้ ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำความดีของเราตามมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้เป็นหลัก ส่วนวัตถุมงคลนั้นเป็นแค่เครื่องเสริมเท่านั้น
 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘