ตั้งหลักใหม่

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2556

 

 

                                          ตั้งหลักใหม่
 
เมื่อทราบเรื่องกฏแห่งกรรมแล้ว เราควรจะใช้หลักวิชชาในการสู้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น
                โดยเริ่มตั้งหลักเสียก่อน แล้วคิดหาทางออกอย่างถูกต้อง
                     ไม่ต้องดื่มเหล้า เล่นการพนัน หรือเที่ยวเตร่

           ยามใดที่ประสบทุกข์ เราต้องนึกถึงธรรมะ แล้วฝึกใจให้หยุดนิ่ง
        อดทนสร้างความดีหนีกรรมด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

 
ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
12 ธันวาคม พ.ศ. 2549

******************************************************************************************
 
 
Start Over
 
We must use the knowledge about the Law of Kamma to solve the problems in our lives.
First we have to stop and stand firm before taking any action.
Drinking alcohol, gambling, etc. to escape the problem is not the right solution.

When facing problems, we must clear our mind of all thoughts and anxiety
and recall the teaching of the Buddha. Keep doing good deeds like sharing,
observing precepts and meditating as a way to improve the situation.

 
The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
12 December 2549

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร