"การแต่งกายสุภาพ..เป็นความดีสากล"

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2557

 

"การแต่งกายสุภาพ..เป็นความดีสากล"

 

 มารยาทการแต่งกายทึ่สุภาพเมื่อมาวัด

(สวมชุดขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย)

- ควรสวมเสื้อผ้าสีขาวทั้งชุด

  หรืออย่างน้อยก็เสื้อสีขาว

  การแต่งกายชุดขาวมีข้อดีหลายประการ คือ

  ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

  ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรม

  ทำให้เกิดความเสมอภาคแก่ชนทุกชั้น

  ทำให้เกิดสติมีความสำรวมระวังเพิ่มขึ้น

  ทำให้ใจผ่องแผ้วพร้อมที่จะเข้าถึงธรรม

- ไม่ควรสวมเสื้อผ้าโปร่งบาง

  หรือหรูหราราคาแพงเกินไป

- ไม่ควรสวมเสื้อผ้ารัดรูป

  เพื่อสะดวกในการกราบไหว้พระและนั่งสมาธิ

  ผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น

  หรือผ่าหน้าผ่าหลัง

  ควรนำผ้าคลุมเข่าไปด้วย

  เพื่อใช้คลุมเข่าขณะนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิ

- ผู้ชายควรตัดผมให้สั้น

  ถ้าไว้ผมยาวก็หวีให้เรียบร้อย

  ส่วนผู้หญิงอย่าแต่งผมประณีตเกินไป

  ผู้พบเห็นจะได้ไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่าน

- ควรเว้นการประพรมน้ำหอม

- ไม่ควรแต่งหน้า เขียนคิ้ว

  ทาปาก ทาเล็บ ฯลฯ จนเกินงาม

- ไม่ควรสวมเครื่องประดับราคาแพง

  เช่น แหวนเพชร นาฬิกาเรือนทอง

  หรือสร้อยทองคำเส้นโต ๆ ฯลฯ

 

 

อานิสงส์ของการแต่งกายชุดขาวสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ 

๑. ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. ทำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติธรรม
๓. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
๔. ทำให้เป็นคนที่น่ารัก น่าเคารพ น่าเกรงใจ
๕. ทำให้เป็นผู้ที่ได้เกิดในตระกูลสูง
๖.ทำให้มีบุญได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา
๗. ทำให้เกิดสติ และมีความสำรวม ระวังยิ่งๆยิ่งไป
๘. ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย
๙. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 
 

* ขอให้ผู้มีบุญทุกท่าน...ช่วยกันเอาบุญ...แชร์บทความ...มารยาทการแต่งกายที่สุภาพกันนะ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร