โทษของการฆ่า

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2557

 

โทษของการฆ่า

 

พักนี้ ยายได้ยินข่าวการฆ่ากันเสมอๆ พวกที่ฆ่ากันนี้ จะต้องจองเวรกันไปตลอดเวลา  เกิดมาก็ต้องมาฆ่ากันอีก  เราฆ่าเขา  เขาฆ่าเรา  เปลี่ยนกันไปเรื่อย ๆ

ยายเห็นโทษของการฆ่ากันว่า  ถ้าเราไปฆ่าเขา  ก็บาป  ตัดทอนบุญบารมีของเราเอง
ถ้าเขาฆ่าเรา  ก็ทำให้เราหมดโอกาสสร้างความดี และสร้างบุญต่อไปได้น้อย

เพราะฉะนั้น  ยายจึงอธิษฐานว่า  ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ไปฆ่าใคร และใครก็อย่าได้มาฆ่าข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน
ใครคิดฆ่ายาย  แม้เพียงแค่คิด ก็ให้ความคิดร้าย ๆ นั้นหายสูญไป

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย”
3 ธันวาคม พ.ศ. 2523

 

The Harm Of Killing

In the news these days, I see so many killings.  Killing begets more killing.  The killers and the killed are bound by endless cycles of vengeance from one existence to the next.  You kill him then he kills you, taking turn in the never ending wheel of kamma.

I see the harm of killing in this way: if we kill them, we commit a negative kamma which cuts down our own virtue; if they kill us, they take away our chance to perform virtues and build merit.

I make the resolution to never kill anyone so that I will never be killed in any lifetime until I ultimately reach Nibbana.  If someone wishes to harm me, let the thought of harming me quickly disappear from him.

 

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind”
3 December 2523 B.E.

 Total Execution Time: 0.003509783744812 Mins