พยาบาท ร้ายกาจกว่าที่คิด

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2557

 

พยาบาท ร้ายกาจกว่าที่คิด

     ในวัฎฎสงสาร ไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดมาเป็นญาติกัน พระเทวทัตและพระโพธิ์สัตว์ เป็นเพื่อนรักกัน ทำความดีด้วยกันมา หลายภพหลายชาติ 

    ชาติหนึ่งเกิดเป็นพ่อค้า พระเทวทัตเห็นถาดทองคำที่ยายนำแลกของเล่นให้กับหลานสาว เกิดความโลภ ออกอุบายไม่รับแลก แล้วจากไป พ่อค้าพระโพธิ์สัตว์ตามหลังมา เห็นเป็นถาดทองคำก็ ให้ตามราคา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ่อค้าพระเทวัตกลับมาจะเอาถาดทองคำ แต่ยายแลกถาดนั้นไปแล้ว วงจรพยาบาทเกิดขึ้นในใจ ไม่พอใจ ขัดใจ โกรธแค้น คิดประทุษร้าย สุดท้าย ก่อนตาย กำเม็ดทราย ผูกอาฆาตพยาบาท ประกาศจะจองเวรพระโพธิ์สัตว์ เท่ากับเม็ดทรายในกำมือ คู่กรรมคู่เวร จึงเกิดขึ้น ยาวนานจนกระทั่งพระโพธิสัตว์บรรลุธรรม

 อย่า ! ให้วงจรอาฆาตพยาบาท จองเวร ล้างแค้น เกิดขึ้นในใจเรา อย่างเด็ดขาด

นี่ขนาดเหตุเกิดครั้งเดียว ชาติเดียว กับคนๆเดียว ยังเป็นคู่เวรคู่กรรม จองเวรกันยาวนาน แล้วถ้าเกิดหลายๆครั้ง หลายเวลากับคนหลายคน  ล่ะ ! จะเป็น...มวลมหาประชาชนคนจองเวร กันยาวไปถึงไหน ถ้าจองเวร ก็ต้องเจอ ถ้าไม่อยากเจอ อย่า ! จองเวร


( ธรรมะริมทาง  ไปที่สุดแห่งธรรม ... )