มีสมบัติพันล้าน ทุกคน

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2557

 
 
มีสมบัติพันล้าน ทุกคน
 


สมัยหลวงปู่วัดปากน้ำ ใครทำบุญ 25 บาท สร้างโรงเรียนพระปริยัติวัดปากน้ำ ท่านจะมอบพระของขวัญให้ 1 องค์

 
● เมื่อได้รับพระของขวัญไปแล้ว แกะห่อของขวัญออก แล้วจำพระของขวัญให้แม่นยำ น้อมนำพระของขวัญไปวางไว้ที่กลางตัว บริกรรมภาวนา สัมมาอะระหังๆ จนเห็นพระของขวัญ เป็นพระแก้วใสแจ่ม

อาราธนาขอให้สมความความปรารถณาใน หน้าที่การงาน ไม่ว่าจะรับราชการ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ให้เจริญงอกงาม รอดปลอดภัยจากการเดินทาง และภัยสงคราม

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ หลวงปู่วัดปากน้ำ ทูลขอกับพระพุทธเจ้าไว้ว่า...

"ใครมาสบทบทุนสร้างโรงเรียนวัดปากน้ำละก็ ขอให้เป็นเศรษฐี  มีสมบัติติดตัว พันล้านทุกคน"


 
● สมัยนี้ยุคเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
หลวงพ่อธมฺมชโย ผู้ที่มีมโนปณิธาน
"ครูทำได้อย่างไร จะต้องทำให้ได้อย่างครู"

ให้ทำบุญ 1 บาท แล้วให้ปลื้มเหมือนทำบุญพันล้าน


 
● เมื่อเรารู้ หลักวิชชาแบบนี้...ทำบุญ 1 บาท
แล้วน้อมนำ เหรียญบาท ไว้ที่ศูนย์กลางกาย ที่กลางตัว
บริกรรมภาวนา สัมมาอะระหังๆๆ จนเหรียญบาท ชัด ใสแจ่ม


 
จะได้เป็นเศรษฐี มีสมบัติติดตัว พันล้าน ทุกคนนะ...
 
 
 
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม