ต้องดีจริง...จึงก็อปปี้

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2557

 

 

ต้องดีจริง...จึงก็อปปี้
 


ของดี ที่ถูกก็อปปี้ เพราะ เป็นของดี มีคุณค่า เขาถึงก็อปปี้เลียนแบบ

ของไม่ดี ให้ฟรีๆ ยังไม่มีใครอยากได้   ไม่มีใครอยากจะก็อปปี้ ให้เสียเงิน เสียเวลา

ธรรมะของพระพุทธเจ้า คือ ความสุขที่แท้จริง ปราศจากทุกข์เจือปน เป็นของดีของเลิศ ของประเสริฐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค ตามสมัย ไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติ

พระพุทธเจ้า พระองค์แล้ว พระองค์เล่า ที่บังเกิดขึ้น ดำเนินรอยตามเหมือนกันหมด สอนให้ละชั่ว ทำความดี ทำใจให้ผ่องใส ปิดอบาย ไปสวรรค์...

ยืนยันได้จากคำที่กล่าวไว้ว่า...

" เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย "

นี่...ถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีจริง พระโพธิสัตว์ท่านคงจะไม่เสียเวลา ก็อปปี้ ดำเนินรอยตามหรอกนะ...

ก็อปปี้แต่ละครั้ง...ไม่ใช่ เดือนสองเดือน ปีสองปี ก็อปปี้อย่างเบาๆก็ 20 อสงไขย
ก็อปปี้อย่างกลางๆ 40 อสงไขย
ก็อปปี้อย่างสุดๆ     80 อสงไขย
เศษไม่ต้องนับล๊ะ จริงไหม ล่ะจ๊ะ !

 

 

 


21 พฤศจิกายน 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม