ดื้อด้าน แบบไหนดี ?

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2557

 

 

ดื้อด้าน แบบไหนดี ?
 


ดื้อ : ไม่เชื่อฟัง ว่ายาก
ด้าน : หนา ไม่มียางอาย

ดื้อด้าน ว่ายากไม่เชื่อฟัง อย่างหนา ไม่มียางอาย

ดื้อด้าน ไม่ทำความดี ทำแต่ความชั่ว ไม่ทำใจให้ผ่องใส ดื้อด้านแบบนี้...มารชอบ

ดื้อด้าน ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี ทำใจให้ผ่องใส ดื้อด้านแบบนี้...มารไม่ชอบ

จะดื้อด้าน แบบไหน ? กันดีนะ...

 17 พฤศจิกายน 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม