งบประมาณกับการรบ

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2557

 
งบประมาณกับการรบ
 

จะทำสงคราม ออกรบ
แล้วงบหมด จะไปรบกับใคร ?

เราเกิดมา เพื่อทำสงครามกับมาร
มาร คือ ผู้ทำให้ชีวิตเรามีอุปสรรค ชีวิตที่มีอุปสรรคคือชีวิตที่ไม่มีความสุข และยังเป็นผู้ที่ขัดขวางเส้นทางไปสู่นิพพาน ที่เป็นบรมสุข

มาร มีกำลังมาก มีพวกมาก เราจึงจำเป็น ต้องใช้งบประมาณมากในการทำสงคราม ทั้ง งบประมาณบุญ และ งบประมาณบารมี

● งบประมาณบุญ : งบของความสุขและความสำเร็จ ที่ได้มาจากการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา

● งบประมาณบารมี : งบของความอดทน ความยากลำบากที่จะสั่งสมบุญให้ยิ่งๆขึ้น บ่มเพาะไว้จนชำนาญ มีความแกร่งกล้าสามารถ รบได้อย่างองอาจและกล้าหาญ ที่ได้มาจาก ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา ทั้งบารมีเบื้องต้น อุปบารมี ปรมัตถบารมี จนบารมี เต็มเปี่ยม 30 ทัศ

การรบที่ยึดเยื้อ นอกจากเป้าหมาย ที่ต้องไปให้ถึง เพื่อปักธงชัยแห่งพระอรหันต์ให้ได้แล้ว งบประมาณ  ก็สำคัญนะ

ทหารทำสงคราม ออกรบ
งบหมด จะไปรบกับใคร ?

จึงเป็นดังนี้แล เอวังจึงมีด้วยประการฉะนี้...
พี่น้องนักสร้างบารมีทั้งหลาย


11 พฤศจิกายน 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร